Cuma , Şubat 24 2017
Home / EĞİTİM / Tarihe Hayatını Karakök Yapmış 10 Matematikçi

Tarihe Hayatını Karakök Yapmış 10 Matematikçi

1) Laplace,

Pierre-Laplace

 Newton’un yerçekimi kuramlarını kullanarak güneş ve gezegenler arasındaki çekimi açıklamayı başardı.

2) Lebesgue,

ACD184319 Portrait of Henri Leon Lebesgue (1875-1941) (b/w photo) by French Photographer, (20th century); Academie des Sciences, Paris, France; (add.info.: founder of the theory of integration, called Lebesgue integral;); Archives Charmet; PERMISSION REQUIRED FOR NON EDITORIAL USAGE; French,  it is possible that some works by this artist may be protected by third party rights in some territories

Riemann integralinin tersine, bölüntüyü x ekseni üzerinde değil de y ekseni üzerinde aldı. Bunda başarılı oldu. Bu getirdiği integral yöntemine de Lebesgue integrali adını verdi. Böylece, analize yeni ufuklar açtı.

3) Legerende,

Portrait of Adrien-Marie LeGendre (1752-1833) French mathematician - 19th century engraving --- Image by © Stefano Bianchetti/Corbis

1825 ile 1832 yılları arasında hazırladığı “Eliptik Transandantlar Kuramı” adlı inceleme kitabıdır. Bu eserde, eliptik integrallerden hareket ederek ustaca bir çözümlemeyle bu integralleri kendi adıyla anılan üç şekle indirgemeyi başarmıştır.

4) Leibniz,

Leibniz_Hannover

” Ben de o kadar fikir var ki, eğer benden daha iyi görmesini bilenler bir gün onları derinleştirecek ve benim zihin emeğime kendi kafalarının güzelliğini katacak olurlarsa, sonraları belki bir işe yarayabilir.”

5) Lipschitz,

Lipschitz

 Matematik analiz ve diferansiyel geometrinin gelişmesine önemli katkılarda bulundu. Diferansiyel denklemler sisteminin varlığı ve genel integralinin tekliği teoremlerini ispatladı

6) Colin Maclaurin,

Colin
  Eğriler ve maksimumları üzerine buluşlar yaptı. 1742 yılında yayınladığı kitapta, kendi adıyla anılan, formülü ve bazı fizik buluşları vardır. Maclaurin’i yaşatan ve çok kullanılan Maclaurin açılımı veya serisidir.

7) Minkowski,

hminkowski

 Fen Akademisinin büyük matematik ödülünü aldı Euclides olmayan geometriyle karıştırılmaması gereken bir sayılar geometrisi kurarak sayılar kuramına bazı geometrik kavramlar getirdi

8) İsaac Newton,

newton

  Newton bilim insanları tarafından tarihin en etkili insanlarından biri kabul edilmektedir. 1999’un sonlarında 100 ileri gelen fizikçiyle gerçekleştirilen milenyum oylamasında Newton, tüm zamanların en iyi fizikçileri arasında Albert Einstein’dan sonra 2. sırayı almıştır

9) Pascal,

pascal

 16 yaşındayken izdüşümsel geometri konusunda kayda değer bir bilimsel eser yazmıştır, daha sonra olasılık kuramı konusunda Pierre de Fermat ile benzeşmiştir ve modern ekonomi ile sosyal bilimlerin gelişmesinde büyük bir etkisi olmuştur.

10) Pisagor, 

pisagor

 Sayıların babası” olarak bilinir. Pisagor ve öğrencileri her şeyin matematikle ilgili olduğuna, sayıların nihai gerçek olduğuna, matematik aracılığıyla her şeyin tahmin edilebileceğine ve ölçülebileceğine inanmışlardır.

Yazar Ayça Çimen

Biri otistik 3 çocuk annesiyim . Kendi evimin bekçisiyim. Çocuklarım ve sevdiklerim için yararlı olmaya çalışıyorum. Sorunlar paylaşıldıkça azalır. Ev yükünü kaldırmaya çalışan tüm annelere selam olsun.

Bir Cevap Yazın